ถอดรหัสปรัชญา 33 ประการ เบื้องหลังความสำเร็จของซัมซุง

ถอดรหัสปรัชญา 33 ประการ เบื้องหลังความสำเร็จของซัมซุง

Write By: admin Published In: Blog Created Date: 2016-09-23 Hits: 491

ซัมซุงคือกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ และเป็นบริษัทที่ทีชื่อเสียงรู้จักไปทั่วโลก บุคคลสำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้น ประธานลีกอนฮี ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และปรัชญา 33 ประการในการทำงาน ทำให้ซัมซุงประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน
ลองดูกันว่า "ปรัชญา 33 ประการ" มีอะไรกันบ้างครับ

1.การรับรู้วิกฤติ  -  ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน กำลังเดินไปที่ไหน และเดินไปตามทางที่ควรจะเดินหรือไม่
2.การวินิจฉัยอนาคต  -  ต้องมองไปอีก 5 ปี 10 ปี ข้างหน้า
3.การก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  -  ถ้าอยากเดินหน้าให้เร็ว ต้องเปลี่ยนทั้งอุปนิสัย โครงสร้าง และ วิธีคิดทั้งหมด
4.ความเข้าใจเนื้องาน  -  ความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจขึ้นอยู่กับความเข้าใจเนื้องาน
5.การครอบครองโอกาสก่อน  -  แม้จะมีกำไร แต่สิ่งที่ควรทิ้งก็ต้องทิ้ง  แม้จะขาดทุน แต่สิ่งที่ควารเริ่มก็ต้องเริ่มให้เร็ว
6.กลยุทธ์ที่หนึ่ง  -  เป้าหมายของผลิตภัณฑ์และบริการของซัมซุงทั้งหมดคือการเป็นอันดับหนึ่งของโลก
7.การสร้างข้อมูล  -  ต้องสร้างระบบและโครงสร้างการบริหารที่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมแบบดิจิทัลในศตวรรษที่ 21
8.การผสมผสาน  -  เราต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการผสมผสานเท่านั้น
9.บุคลากรหลัก  -  การบริหารในยุคนี้ เป็นการบริหารคน ผู้มีความสามารถคือสมบัติที่สำคัญที่สุด
10.การเน้นความสามารถ  -  การจัดวางตำแหน่งและการดูแลบุคลากรให้ดี สำคัญพอๆกับการคัดเลือกบุคลากร
11.การตอบแทนตามผลงาน  -  จงตอบแทนพนักงานที่สร้างผลสำเร็จให้มากกว่าประธานบริษัท
12.บุคลากรหญิง  -  ดูแลบุคลากรหญิงชั้นเยี่ยมและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
13.การใช้ผู้เชี่ยวชาญ  -  ต้องเพิ่มคุณภาพในหารบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ
14.สวัสดิการ  -  จงเตรียมระบบสวัสดิการให้หลากหลาย
15.วัฒนธรรมองค์กร  -  ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเชื่อมโยงถึงความเป็นอยู่ของบริษัทโดยตรง
16.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  -  ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการอบรมระดับผู้บริหาร
17.ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น  -  มองไปอีก 10 ปีแล้วสร้างตามกลยุทธ์ที่วางเอาไว้
18.ความสำคัญของเทคโนโลยี  -  แม้จะขาดทุนอยู่ แต่ไม่ควรลดการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนา
19.การครอบครองเทคโนโลยี  -  ต้องเริ่มการการร่วมผลิต การสร้างพันธมิตร และ การทาบทาม
20.การพัฒนาสินค้าแบรนด์เนม  -  ต้องพัฒนาสุดยอดเทคโนโลยีที่ลูกค้าและตลาดต้องการขึ้นมาเป็นสินค้า
21.คุณภาพชั้นเยี่ยม  -  ต้องเอาชนะด้วยคุณภาพชั้นเยี่ยม
22.ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม    ความปลอดภัยในที่ทำงานต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
23.ศิลปะการซื้อ  -  ความเชื่อมั่นของลูกค้าส่งผลต้อศักยภาพการแข่งขัน
24.การตลาด  -  การตลาดในอนาคตไม่ใช่การขายของ แต่ต้องสร้างวัฒนธรรมและปรัชญาเป็นจุดขายด้วย
25.ความพึงพอใจของลูกค้า  -  การบริการที่ดีต้องกลั่นมาจากใจ และ ต้องรีบจัดการกับความไม่สบายใจของลูกค้าอย่างจริงจัง
26.การบริหารด้วยการออกแบบ  -  ศตวรรษที่ 21 เป็นการต่อสู้กับการออกแบบซอฟแวร์
27.การทำให้เป็นสากล  -  ต้องหยั่งรากความเป็นโกลบอลของแบรนด์เชลงไปในโลก
28.การปรับตัวเข้ากับท้องถิ่น  -  พัฒนาโมเดลก่ีบริหารที่เหมาะกับท้องถิ่น ลงหลักปักฐาน โดยต้องเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน
29.การทำให้เป็นซัมซุง  -  สร้างบุคลากรท้องถิ่นให้เป็นคนของซัมซุงและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันแบบซัมซุงในต่างประเทศ
30.การสร้างสรรค์และความท้าทาย  -  ต้องสร้างสถานที่ทำงานให้เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความคิดสร้างสรรค์และท้าทายแบบไร้จุดสิ้นสุด
31.การบริหารที่เที่ยงตรง  -  เชื่อฟังกฏระเบียบ และมีศีลธรรม
32.สังคมในกลุ่มบริษัท  -  ต้องทำให้คนซัมซุงมีความปรองดอง
33.การสร้างประโยชน์ให้สังคม  -  สนับสนุนการพัฒฯาเศรษฐกิจของประเทศและสังคมอย่างต่อเนื่อง

เยอะจริงไรจริง  แต่ก็หวังว่าทุกท่านคงได้หยิบเอาไปใช้ได้บ้าง ไม่มากก็น้อยคร้าาบบบ

สั่งซื้อ  SAMSUNG secret ใครอ่านอนาคตออกก่อนชนะ
http://www.stbookcenter.com/index.php?route=product/product&product_id=12748

paypal